O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole mieści się w budynku usytuowanym z dala od wielkiego hałasu  i ruchu drogowego w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Babimoście. Budynek przedszkolny został oddany do użytku w 1971r. i funkcjonował jako Przedszkole Samorządowe. Od 1 września 2011r. mieści się w nim Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem”, którego właścicielem jest mgr Tadeusz Wróbel.

Przedszkole to jednokondygnacyjny obiekt z sześcioma  salami zabaw dla  dzieci, własną kuchnią, gabinetem lekarskim, gabinetem dyrektora pedagogicznego. Sale są kolorowe i jasne. Każda sala posiada własną łazienkę, a najmłodsze dzieci sypialnię.  Wyposażone są w meble dostosowane do dzieci oraz zabawki i niezbędne pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji wszystkich dzieci jest przestronny hol, odbywają się tam spotkania całego przedszkola typu filharmonia, teatrzyk i inne. Hol ponadto służy jako sala do ćwiczeń gimnastycznych i zajęć  taneczno – rytmicznych. Przedszkole posiada plac zabaw , w którym jest dużo zieleni i miejsca do zabaw na świeżym powietrzu dla wszystkich dzieci.

W przedszkolu  opiekę dzieciom zapewniamy od godziny 6:30 do godziny 16:00. Nad całością czuwa dyrektor pedagogiczny. Kadra to 7 nauczycielek z panią dyrektor , oraz katechetka, terapeutka – logopeda, rehabilitantka ruchowa i nauczycielka tańca oraz rytmiki . Oprócz tego pracownicy techniczni to 4 panie , które dbają o porządek w przedszkolu oraz konserwator, który zajmuje się pracami naprawczymi i   porządkowaniem terenu wokół przedszkola. W kuchni zatrudnione są dwie kucharki , które przygotowują smaczne i zbilansowane posiłki dla dzieci. Personel całego przedszkola bierze udział w opiece nad  dziećmi.

Do placówki  uczęszcza obecnie 153 dzieci w sześciu  grupach . Każda grupa ma własną nazwę: MOTYLKI  2,6 – latki, KRASNALE 3 – latki, BIEDRONKI 3-4 – latki, MISIE 4 – latki, JEŻYKI – 5- latki i ŻABKI 6 – latki.  Praca w grupach opiera się na programie wychowania przedszkolnego MAC Edukacja ,, NASZE PRZEDSZKOLE”. Ponadto w przedszkolu realizujemy program własny, profilaktyczny ,, Bawię się zgodnie”, program adaptacyjny ,,Jestem sobie przedszkolaczek”, program Ogólnopolski Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków ,,Akademia Aquafresh”, oraz ekologiczny  ,, Kubusiowi Przyjaciele Natury” . Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach tanecznych , a dzieci 3, 4, 5, 6 –  letnie uczą się języka angielskiego.

Nasza placówka wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci, dostarczając rodzicom niezbędnej wiedzy pedagogicznej i wskazując im możliwości rozwojowe dzieci. Efektem współpracy przedszkola z rodzicami jest przedszkole, w którym dzieci czują się kochane, bezpieczne i radosne.

 

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola.
Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola ,, Pod Muchomorkiem” w Babimoście.

Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

Rada Rodziców ułatwia współpracę z wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomaga w organizowaniu uroczystości, wycieczek do zakładów pracy itp.

Prezydium Rady Rodziców:

Michał Sypniewski- przewodniczący
Jolanta Przybyła –  Kusiak- sekretarz
Dawid Małycha – skarbnik

Rada Rodziców w grupach:

2,6- latki

Martyna Piwecka

Edyta Kokocińska

3 – latki

Małgorzata Kaczorek

Renata Kremer

Maria Lechel

Adriana Pawelska

Michał Sypniewski

4 – latki

Jolanta Kusiak

Anna Rychła

Joanna Buda

Anna Białecka

Agnieszka Malesa

Sylwia Furmann

5 – latki

Katarzyna Przybyła

Ewa Urbanowicz

Dawid Małycha

 6 latki

Agnieszka Walczak

Aneta Trocholepsza

Jakub Przybyła

Dorota Błoszyk