O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole mieści się w budynku usytuowanym z dala od wielkiego hałasu  i ruchu drogowego w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Babimoście. Budynek przedszkolny został oddany do użytku w 1971r. i funkcjonował jako Przedszkole Samorządowe. Od 1 września 2011r. mieści się w nim Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem”, którego właścicielem jest mgr Tadeusz Wróbel.

Przedszkole to jednokondygnacyjny obiekt z pięcioma  salami zabaw dla  dzieci, własną kuchnią, gabinetem lekarskim, gabinetem dyrektora pedagogicznego. Sale są kolorowe i jasne. Każda sala posiada własną łazienkę, a najmłodsze dzieci mają do dyspozycji sypialnię sypialnię.  Sale wyposażone są w meble dostosowane do dzieci oraz zabawki i niezbędne pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji wszystkich dzieci jest przestronny hol, odbywają się tam spotkania całego przedszkola typu filharmonia, teatrzyk i inne. Hol ponadto służy jako sala do ćwiczeń gimnastycznych i zajęć  taneczno – rytmicznych. Przedszkole posiada plac zabaw , w którym jest dużo zieleni i miejsca do zabaw na świeżym powietrzu dla wszystkich dzieci.

W przedszkolu  opiekę dzieciom zapewniamy od godziny 6:30 do godziny 16:00. Nad całością czuwa dyrektor pedagogiczny. Kadra to 7 nauczycielek z panią dyrektor , logopeda, nauczycielka tańca  . Oprócz tego pracownicy techniczni to 5 pań, które dbają o porządek w przedszkolu oraz konserwator, który zajmuje się pracami naprawczymi i   porządkowaniem terenu wokół przedszkola. W kuchni zatrudnione są dwie kucharki , które przygotowują smaczne i zbilansowane posiłki dla dzieci. Personel całego przedszkola bierze udział w opiece nad  dziećmi.

Do placówki  uczęszcza obecnie 165  dzieci w siedmiu   grupach . Każda grupa ma własną nazwę:SŁONECZKA –3 latki, 3 ,4 – latki, SMERFY , 4 – latki CZARODZIEJE,  5 – SOWY, 5- latki KOLIBERKI,  6 – latki LISKI i 6 -latki DELFINKI.  Praca w grupach opiera się na programie wychowania przedszkolnego MAC Edukacja ,, NASZE PRZEDSZKOLE”. Ponadto w przedszkolu realizujemy program własny, profilaktyczny ,, Bawię się zgodnie”, program adaptacyjny ,,Jestem sobie przedszkolaczek”. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach tanecznych , a także uczą się   języka angielskiego. Z powodu braku miejsc w przedszkolu 2 najstarsze grupy odbywają edukację w szkole , gdzie przedszkole podejmuje dwie sale lekcyjne.

Nasza placówka wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci, dostarczając rodzicom niezbędnej wiedzy pedagogicznej i wskazując im możliwości rozwojowe dzieci. Efektem współpracy przedszkola z rodzicami jest przedszkole, w którym dzieci czują się kochane, bezpieczne i radosne.

 

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola.
Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola ,, Pod Muchomorkiem” w Babimoście.

Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

Rada Rodziców ułatwia współpracę z wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomaga w organizowaniu uroczystości, wycieczek do zakładów pracy itp.

Prezydium Rady Rodziców:

Mateusz Kubaczyk- przewodniczący

Malwina Marciniak – zast. przewodniczącego
Karolina Gról- sekretarz
Emilia Wojciechowska- skarbnik

Rada Rodziców w grupach:

 

SŁONECZKA

Wiesław Kubiak

Agnieszka Urbanowicz

 Ewelina Bartyzel

 

SMERFY

Monika Groszek

Malwina Marciniak

Natalia Sroga

 

CZARODZIEJE

Anna Rychła

Karolina Gról

Emilia Wojciechowska

 

SOWY

Magdalena Kropp

Anna Weimann

Aneta Trocholepsza

 

KOLIBERKI

Marta Piosik

Dorota Basińska

 

LISKI

Mateusz Kubaczyk

Aleksandra Wojtkowiak

Patrycja Urbańska

 

DELFINKI

Adrianna Rudnicka

Artur Sołtysiak

Emilia Wojciechowska