OGŁOSZENIE!

W związku z możliwością powrotu dzieci do przedszkola od dnia 06.05.2020 roku (środa) prosimy o zapoznanie się rodziców z umieszczoną dokumentacją na stronie  internetowej przedszkola dotyczącą kryterium i procedur  klasyfikacji dzieci do uczęszczania na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od dnia 06.05.2020.

Czytaj Dalej „OGŁOSZENIE!”