UWAGA RODZICE! REKRUTACJA!

UWAGA RODZICE!!!

Od dnia 01. 03. 2021 r. do dnia 31. 03. 2021r.  wydawane będą karty zgłoszeń dziecka do Niepublicznego Przedszkola

,,Pod Muchomorkiem” w Babimoście na rok szkolny 2021/2022.

Zapewniamy miejsca dla dzieci od 3 do 6 lat.

 Dzieci , które mają 2 lata i 6 miesięcy mogą być przyjęte gdy liczba dzieci 3- letnich jest niepełna.

Prosimy wszystkich zainteresowanych rodziców o pobieranie kart w przedszkolu i składanie wypełnionych kart

do dnia 10. 04. 2021r.

                                                                Dyrektor Pedagogiczny   Tamara Modrzyk

Karta zgłoszenia 2021/2022 (kliknij aby otworzyć)

2021 umowa o sprawowanie opieki (kliknij aby otworzyć)

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO (kliknij aby otworzyć)