INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z sytuacją epidemiczną i obowiązującymi nas obostrzeniami nie odbędzie się spotkanie organizacyjne. Pragniemy przekazać Państwu niezbędne informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania przedszkola.

  1. Podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka prosimy o podpisanie oświadczenia rodzica, tekst w załączniku nr 1. Można wydrukować i przynieść podpisane. Pozostałe osoby podpiszą druk na miejscu.
  2. W dniu 1 września otrzymają państwo umowę, którą należy wypełnić, podpisać i zwrócić do przedszkola do dnia 04.09.2020
  3. W obecnie obowiązujących umowach nastąpiły zmiany odnośnie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Informacja odnośnie płatności w załączniku nr 2. Oprócz tego we wrześniu należy ubezpieczyć dziecko. Nasze ubezpieczenie wynosi 23 zł (załącznik nr 3), a jeśli dziecko jest ubezpieczone to można dostarczyć do przedszkola skserowaną polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  4. Zostały również zamówione karty pracy dla dzieci. O kosztach powiadomimy po otrzymaniu zestawów. Koszty będą zróżnicowane w zależności od wieku dziecka.

Poniżej załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3