OGŁOSZENIE!

W związku z możliwością powrotu dzieci do przedszkola od dnia 06.05.2020 roku (środa) prosimy o zapoznanie się rodziców z umieszczoną dokumentacją na stronie  internetowej przedszkola dotyczącą kryterium i procedur  klasyfikacji dzieci do uczęszczania na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od dnia 06.05.2020.

        Prosimy rodziców o dostarczenie pobranej i wypełnionej dokumentacji bezpośrednio do oddziału przedszkolnego do dnia 05.05.2020 (wtorek) do godz. 12:00. Wszelkich informacji udzielamy pod nr. Babimost 661 140 035

ZARZADZENIE NR 2 BABIMOST (KLIKNIJ ABY POBRAĆ)